Wednesday, 13 September 2017

2017-50


time

                un-enough

rain
goes

                the words
                that could
                work

straight
through
it

                 instead
                 of silence

.


tid

                 u-nok

regn
går

                ordene
                der ku’
                fungere

lige
igennem
den

                i stedet
                for stilhed

Friday, 8 September 2017

2017-49

leaves
wood
fruit

                       in your
                       medicine cabinet

and the odd
cadaver of a bird

                        between
                        non-pain and
                        slightly indifferent

dissolving
in(to) time

                        a cloud

quiet
quiet

                         past last
                        sell-by date
blade
træ
frugt

                        i dit medicinskab

og et kadaver
af en fugl

                        mellem
                        ikke-smerte
                        og lettere ligeglad

opløses
i/med tiden

                        en sky
                        der har overskredet

stille
stille

                        sidste salgsdag

Wednesday, 6 September 2017

2017-48


is that
what
we have
left

                      a painted clock
                      mercilessly

posing
like

                      measures
                      time

we were
rock stars

                      and gives birth

with
no longer
words
than
bling?

                      to a horizon
                      of needles
er det
det
vi har
tilbage

                      et malet ur
                      udmåler

at posere
som om

                      nådesløst
                      tiden

vi var
rockstjerner

                      og føder

uden ord
der er længere
end
bling?

                      en horisont
                      af nåle

Friday, 1 September 2017

2017-47


the sky
’s emptiness

                                  in Blabla Land

after the swallows

                                  even
                                  electric guitars

’t’s what

                                  have stopped

I make
of it

                                  making sense
himlen
s tomhed

                                 i Blablaland

efter svalerne

                                gi’r selv
                                elektriske guitarer

d’ hva’

                                ikke længere

jeg
gør den til

                                mening2017-46


how it is

                         falling awake

one becomes
another

                         falling asleep

unnoticed

                         wordless

but
in colours

                         repeat


som det er

                         falder i vågen

bli’r én
til en anden

                         falder i søvn

ubemærket

                         ordløs

bortset
fra farverne

                         gentag

Friday, 25 August 2017

2017-45

approaching
sleep

                       “yes I know”

a leaf

                         you say

with nothing
more to say

                         to the creaking door
søvnen
nærmer sig

                         ”ja, jeg véd det”

et blad

                          siger du

der ikke har
mere at sige

                          til den knirkende dør

Thursday, 24 August 2017

2017-44

suffering
entropy

                       bead-ladder

this dust

                       an ascent
                       to silence

wakes up
with a headache

                      begins with soundlidende
af entropi

                      perle-stige

vågner
dette støv

                     en opstigning
                     til stilheden

op med
hovedpine

                    begynder med lyd

Wednesday, 23 August 2017

2017-43


growing up
having an I
seems
awesome

                          everytime it rains

then you
search for ways

                          my imaginary dog

to ignore
it

                          wants
                          to go for a walkmens du vokser op
er dét at ha’
et jeg
noget
fantastisk

                             hver gang det regner

derefter leder
man efter
måder

                             vil min fantasihund

at ignorere
det på

                             ud at gå

Friday, 18 August 2017

2017-42


sleepless

                     falling

my brain
makes up
a horse

                     up
                     down
                     sideways
                     backwards

full
of birds

                     I came
                     to this nightsøvnløs

                    faldende

min hjerne
opfinder
en hest

                    op
                    ned
                    til siderne
                    bagover

fuld
af fugle

                    kom jeg
                    til denne nat

Sunday, 30 July 2017

2017-41 (a philophical break)

no way near

                        ask the glass

far off

                        about water

and yet

                        the lawn

unintangibly

                        about grass

close

                        there it begins

langt fra

                        spørg glasset

langt væk

                        om vand

og dog

                        plænen

uurørligt

                        om græs

nær

                        der begynder det

Friday, 28 July 2017

2017-40

what's left
of the moon

                       trans- or post-
                       language

hangs like
a nail clipping

                       the entelechy
                       of half eaten apple

yellow
with age

                        which is anything

just about
the laughter

                         but

from the street

                         it


det der er
tilbage af månen

                           trans- eller post-
                           sproget

hænger som
en afklippet negl

                           et halvspist æbles
                           enteleki

gul af ælde

                           som er alt
                           andet

lige over
latteren

                           end

fra gaden

                           det

Saturday, 22 July 2017

2017-39


in an old country

                              beyond words

men and women
wear

                              a pearl
                              looking

coats of rain

                              just
                              looking

and coats
of hedgehogs

                             before
                             it rolls on

with no names

                             through
                             fire

i et gammelt land

                            hinsides ord

bærer
mænd og kvinder

                            en perle
                            der kigger

frakker af regn

                            bare kigger

og frakker
af pindsvin

                            før
                            den ruller videre

uden navne

                            gennem ild


Ātman: the true self of an individual beyond identification with phenomena, the essence of an individual

Monday, 17 July 2017

2017-38


at the center
of the pain

                      by a trick
                      of the brain

more

                     the scent
                     of junipers

nothing

                     from a psychedelic

and a chair
to sit on

                     dersertless
                     camel


i centrum
af smerten

                    ved et
                    hjernens trick

mere

                    duften af enebær

ingenting

                    fra en psykedelisk

og en stol
at sidde på

                    ørkenløs
                    kamel

Thursday, 13 July 2017

2017-37painless aura

                       this is attainable:

everything
I see

                      eloquent

is vibrating
atoms

                      silence
smerteløs aura

                     dette er opnåeligt:

alt
jeg ser

                     veltalende

er vibrerende
atomer

                      stilhed

Wednesday, 12 July 2017

2017-36


from
light to light

                             out
                             and
                             in

painstakingly
learning

                            the quantum
                            hum

to speak

                            kind of blue

and remain
silentfra
lyst til lys

                          ud
                          og
                          ind

møjsommeligt
lærende

                          af
                          kvante-nynnen

at tale

                          kind of blue

og tie

Wednesday, 28 June 2017

2017-35


after
samadhi

                     without a sound

a quick note

                     grass fills

to remember
to buy carrots

                     the lawn

efter
samadhi

                    uden en lyd

et raskt notat

                    fylder græsset

om at huske
at købe gulerødder

                    plænen

2017-34


there’s the ears again

                                   in a made up village

full

                                   made up people

of sound

                                   pretend they’re trees
der er ørerne igen

                               i en fantasilandsby

fulde

                              lader fantasimennesker
                              som om

af lyd

                              de er træer

Tuesday, 27 June 2017

2017-33


Om Puurnnam-Adah
Puurnnam-Idam ...

                               just one
                               tiny wire breaks

oh, look

                              and music
                              becomes

a ladybird!

                              inaudible
Om Puurnnam-Adah
Puurnnam-Idam ...

                             blot én
                             lille ledning
                             der knækker

nej, se

                             og musikken

en mariehøne!

                             bli’r
                             uhørlig*Om Puurnnam-Adah Puurnnam-Idam:
Om, That (Outer World) is Purna (Full with Divine Consciousness);
This (Inner World) is also Purna (Full with Divine Consciousness)
(Isa Upanishad)

Friday, 9 June 2017

2017-32


I light
a cigar

                      just before
                      awakening

and the swifts

                      jellyfish
                      are born

return

                     in my eyes

jeg tænder
en cigar

                        lige før
                        jeg vågner

og mursejlerne

                       fødes vandmænd

vender hjem

                       i mine øjne

Wednesday, 7 June 2017

2017-31

a man
goes into the wilderness
”alone”

                                       face it

the ” ”
means

                                      we are

he's got
a tv crew
tagging
along

                                       space creatures

en mand
går ud i vildmarken
”alene”

                                       se det i øjnene

” ”
betyder

                                       vi er

at han har
et tv hold
med sig

                                      rumvæsner
'

Thursday, 18 May 2017

2017-29


put a finger
on it
(and own it?)

                                  hush the birds

the now
present

                                 then you can almost hear

in a fragment of a photo
of Caravaggio’s
Crucifixion of St. Peter

                                the cloud roof click
                                into place


sæt en finger
på det
(og tag ejerskab?)

                               tys på fuglene

nuet
til stede

                               og du kan næsten høre

i et fragment af et foto
af Caravaggios
St. Peters Korsfæstelse

                               skytaget klikke på plads