Friday, 17 November 2017

(without number / uden nummer) 17.10 2017


moi
he
says

                    a
                    view to the sun

not
as
in
”me”

                    we
                    in the cloud cave

but
as
he
doesn’t
know

                    feel threatened:

the tiny
god
of
pre
snow

                    no
                    excuse not
                    to go out







moi
siger
han

                    et
                    kig til solen

ikke
som
i
”mig”

                    vi
                    i skygrotten

men
som
i
han
ikke
ved

                     føler os
                     truede:

den
lille
før
snes
gud

                    ingen undskyldning
                    for ikke at gå ud

Tuesday, 14 November 2017

2017-60

fogs
unto
ourselves
and each
other

                    in a dark
                    November

7.6
billion

                    the light

centres
the
uni
verse

                    of the
                     MilesTrane







tåger
for
os selv
og hin
anden

                     i en mørk
                     november

7,6
milliarder

                     lyset

centre
af uni
verset

                     fra
                       MilesTrane







inspired by a haiku by Michael Rehling

Tuesday, 17 October 2017

2017-57


to
pocket
it

                  perhaps

or
not

                  a mustard seed

autumn
wind

                  in the rubble
                  that was Raqqa






at
putte
den i lommen

                   måske

eller
ej

                   et sennepsfrø

efterårsvinden

                   i murbrokkerne
                   der var Raqqa

Tuesday, 10 October 2017

2017-56


dusk
as solid
as dusk
is

                  October
                  or not


fills

                  the crow’s

the window

                  the crow








tusmørke
så solidt
som tusmørke
er

                  oktober
                  eller ej

fylder

                  kragen er

vinduet

                  kragen

Saturday, 7 October 2017

2017-55


the talk
of the rain

                       now that
                       the cough is gone

is

                       all is silent

the talk
of the rain

                       all

is

                       a

is

                       l

is

                       l









regnens
tale

                        nu
                        hvor hosten
                        er væk

er

                         er alt stille

tale
om regn

                         alt

er

                         a

er

                         l

er

                         t

Wednesday, 27 September 2017

2017-54


re

                autumn

treat

                you
                could

treat

                say

&
leaffall

               that








re

               efterår

træte

               det ku’

træet

               man

&
løvfald

               kalde
               det

Tuesday, 26 September 2017

2017-53


yes

                dismantling
                the wordy
                part

in
rattling
of leaves

                you end up

too

               with:











ja

               afmonterende
               den ordrige
               del

også

               ender du op

i raslen
af blade

               med:

Monday, 25 September 2017

2017-52


the
essence:

                a still

hush

               darker
               green

see

               before
               yellow









essensen:

               en stadigt

shh

               mørkere
               grøn

se

               før
               gult

Saturday, 23 September 2017

2017-51


another dead
spider

                        how to
                        measure
                        absence

dangling
in its own thread

                        but by
                        the vortex

marking
time

                        it leaves

marking
time

                        behind?





endnu en
død edderkop

                        hvordan ellers
                        måle fravær

der dingler
i sin egen tråd

                        hvis ikke
                        ved den malstrøm

og markerer
tiden

                        det lader

markerer
tiden

                        tilbage?

Wednesday, 13 September 2017

2017-50


time

                un-enough

rain
goes

                the words
                that could
                work

straight
through
it

                 instead
                 of silence

.


tid

                 u-nok

regn
går

                ordene
                der ku’
                fungere

lige
igennem
den

                i stedet
                for stilhed

Friday, 8 September 2017

2017-49

leaves
wood
fruit

                       in your
                       medicine cabinet

and the odd
cadaver of a bird

                        between
                        non-pain and
                        slightly indifferent

dissolving
in(to) time

                        a cloud

quiet
quiet

                         past last
                        sell-by date




blade
træ
frugt

                        i dit medicinskab

og et kadaver
af en fugl

                        mellem
                        ikke-smerte
                        og lettere ligeglad

opløses
i/med tiden

                        en sky
                        der har overskredet

stille
stille

                        sidste salgsdag

Wednesday, 6 September 2017

2017-48


is that
what
we have
left

                      a painted clock
                      mercilessly

posing
like

                      measures
                      time

we were
rock stars

                      and gives birth

with
no longer
words
than
bling?

                      to a horizon
                      of needles








er det
det
vi har
tilbage

                      et malet ur
                      udmåler

at posere
som om

                      nådesløst
                      tiden

vi var
rockstjerner

                      og føder

uden ord
der er længere
end
bling?

                      en horisont
                      af nåle

Friday, 1 September 2017

2017-47


the sky
’s emptiness

                                  in Blabla Land

after the swallows

                                  even
                                  electric guitars

’t’s what

                                  have stopped

I make
of it

                                  making sense








himlen
s tomhed

                                 i Blablaland

efter svalerne

                                gi’r selv
                                elektriske guitarer

d’ hva’

                                ikke længere

jeg
gør den til

                                mening



2017-46


how it is

                         falling awake

one becomes
another

                         falling asleep

unnoticed

                         wordless

but
in colours

                         repeat






som det er

                         falder i vågen

bli’r én
til en anden

                         falder i søvn

ubemærket

                         ordløs

bortset
fra farverne

                         gentag

Friday, 25 August 2017

2017-45

approaching
sleep

                       “yes I know”

a leaf

                         you say

with nothing
more to say

                         to the creaking door








søvnen
nærmer sig

                         ”ja, jeg véd det”

et blad

                          siger du

der ikke har
mere at sige

                          til den knirkende dør

Thursday, 24 August 2017

2017-44

suffering
entropy

                       bead-ladder

this dust

                       an ascent
                       to silence

wakes up
with a headache

                      begins with sound







lidende
af entropi

                      perle-stige

vågner
dette støv

                     en opstigning
                     til stilheden

op med
hovedpine

                    begynder med lyd

Wednesday, 23 August 2017

2017-43


growing up
having an I
seems
awesome

                          everytime it rains

then you
search for ways

                          my imaginary dog

to ignore
it

                          wants
                          to go for a walk







mens du vokser op
er dét at ha’
et jeg
noget
fantastisk

                             hver gang det regner

derefter leder
man efter
måder

                             vil min fantasihund

at ignorere
det på

                             ud at gå

Friday, 18 August 2017

2017-42


sleepless

                     falling

my brain
makes up
a horse

                     up
                     down
                     sideways
                     backwards

full
of birds

                     I came
                     to this night







søvnløs

                    faldende

min hjerne
opfinder
en hest

                    op
                    ned
                    til siderne
                    bagover

fuld
af fugle

                    kom jeg
                    til denne nat

Sunday, 30 July 2017

2017-41 (a philophical break)

no way near

                        ask the glass

far off

                        about water

and yet

                        the lawn

unintangibly

                        about grass

close

                        there it begins









langt fra

                        spørg glasset

langt væk

                        om vand

og dog

                        plænen

uurørligt

                        om græs

nær

                        der begynder det

Friday, 28 July 2017

2017-40

what's left
of the moon

                       trans- or post-
                       language

hangs like
a nail clipping

                       the entelechy
                       of half eaten apple

yellow
with age

                        which is anything

just about
the laughter

                         but

from the street

                         it






det der er
tilbage af månen

                           trans- eller post-
                           sproget

hænger som
en afklippet negl

                           et halvspist æbles
                           enteleki

gul af ælde

                           som er alt
                           andet

lige over
latteren

                           end

fra gaden

                           det

Saturday, 22 July 2017

2017-39


in an old country

                              beyond words

men and women
wear

                              a pearl
                              looking

coats of rain

                              just
                              looking

and coats
of hedgehogs

                             before
                             it rolls on

with no names

                             through
                             fire









i et gammelt land

                            hinsides ord

bærer
mænd og kvinder

                            en perle
                            der kigger

frakker af regn

                            bare kigger

og frakker
af pindsvin

                            før
                            den ruller videre

uden navne

                            gennem ild


Ātman: the true self of an individual beyond identification with phenomena, the essence of an individual