Wednesday, 13 September 2017

2017-50


time

                un-enough

rain
goes

                the words
                that could
                work

straight
through
it

                 instead
                 of silence

.


tid

                 u-nok

regn
går

                ordene
                der ku’
                fungere

lige
igennem
den

                i stedet
                for stilhed

Friday, 8 September 2017

2017-49

leaves
wood
fruit

                       in your
                       medicine cabinet

and the odd
cadaver of a bird

                        between
                        non-pain and
                        slightly indifferent

dissolving
in(to) time

                        a cloud

quiet
quiet

                         past last
                        sell-by date
blade
træ
frugt

                        i dit medicinskab

og et kadaver
af en fugl

                        mellem
                        ikke-smerte
                        og lettere ligeglad

opløses
i/med tiden

                        en sky
                        der har overskredet

stille
stille

                        sidste salgsdag

Wednesday, 6 September 2017

2017-48


is that
what
we have
left

                      a painted clock
                      mercilessly

posing
like

                      measures
                      time

we were
rock stars

                      and gives birth

with
no longer
words
than
bling?

                      to a horizon
                      of needles
er det
det
vi har
tilbage

                      et malet ur
                      udmåler

at posere
som om

                      nådesløst
                      tiden

vi var
rockstjerner

                      og føder

uden ord
der er længere
end
bling?

                      en horisont
                      af nåle

Friday, 1 September 2017

2017-47


the sky
’s emptiness

                                  in Blabla Land

after the swallows

                                  even
                                  electric guitars

’t’s what

                                  have stopped

I make
of it

                                  making sense
himlen
s tomhed

                                 i Blablaland

efter svalerne

                                gi’r selv
                                elektriske guitarer

d’ hva’

                                ikke længere

jeg
gør den til

                                mening2017-46


how it is

                         falling awake

one becomes
another

                         falling asleep

unnoticed

                         wordless

but
in colours

                         repeat


som det er

                         falder i vågen

bli’r én
til en anden

                         falder i søvn

ubemærket

                         ordløs

bortset
fra farverne

                         gentag

Friday, 25 August 2017

2017-45

approaching
sleep

                       “yes I know”

a leaf

                         you say

with nothing
more to say

                         to the creaking door
søvnen
nærmer sig

                         ”ja, jeg véd det”

et blad

                          siger du

der ikke har
mere at sige

                          til den knirkende dør

Thursday, 24 August 2017

2017-44

suffering
entropy

                       bead-ladder

this dust

                       an ascent
                       to silence

wakes up
with a headache

                      begins with soundlidende
af entropi

                      perle-stige

vågner
dette støv

                     en opstigning
                     til stilheden

op med
hovedpine

                    begynder med lyd

Wednesday, 23 August 2017

2017-43


growing up
having an I
seems
awesome

                          everytime it rains

then you
search for ways

                          my imaginary dog

to ignore
it

                          wants
                          to go for a walkmens du vokser op
er dét at ha’
et jeg
noget
fantastisk

                             hver gang det regner

derefter leder
man efter
måder

                             vil min fantasihund

at ignorere
det på

                             ud at gå

Friday, 18 August 2017

2017-42


sleepless

                     falling

my brain
makes up
a horse

                     up
                     down
                     sideways
                     backwards

full
of birds

                     I came
                     to this nightsøvnløs

                    faldende

min hjerne
opfinder
en hest

                    op
                    ned
                    til siderne
                    bagover

fuld
af fugle

                    kom jeg
                    til denne nat

Sunday, 30 July 2017

2017-41 (a philophical break)

no way near

                        ask the glass

far off

                        about water

and yet

                        the lawn

unintangibly

                        about grass

close

                        there it begins

langt fra

                        spørg glasset

langt væk

                        om vand

og dog

                        plænen

uurørligt

                        om græs

nær

                        der begynder det