Saturday, 22 July 2017

2017-39


in an old country

                              beyond words

men and women
wear

                              a pearl
                              looking

coats of rain

                              just
                              looking

and coats
of hedgehogs

                             before
                             it rolls on

with no names

                             through
                             fire

i et gammelt land

                            hinsides ord

bærer
mænd og kvinder

                            en perle
                            der kigger

frakker af regn

                            bare kigger

og frakker
af pindsvin

                            før
                            den ruller videre

uden navne

                            gennem ild


Ātman: the true self of an individual beyond identification with phenomena, the essence of an individual

Monday, 17 July 2017

2017-38


at the center
of the pain

                      by a trick
                      of the brain

more

                     the scent
                     of junipers

nothing

                     from a psychedelic

and a chair
to sit on

                     dersertless
                     camel


i centrum
af smerten

                    ved et
                    hjernens trick

mere

                    duften af enebær

ingenting

                    fra en psykedelisk

og en stol
at sidde på

                    ørkenløs
                    kamel

Thursday, 13 July 2017

2017-37painless aura

                       this is attainable:

everything
I see

                      eloquent

is vibrating
atoms

                      silence
smerteløs aura

                     dette er opnåeligt:

alt
jeg ser

                     veltalende

er vibrerende
atomer

                      stilhed

Wednesday, 12 July 2017

2017-36


from
light to light

                             out
                             and
                             in

painstakingly
learning

                            the quantum
                            hum

to speak

                            kind of blue

and remain
silentfra
lyst til lys

                          ud
                          og
                          ind

møjsommeligt
lærende

                          af
                          kvante-nynnen

at tale

                          kind of blue

og tie

Wednesday, 28 June 2017

2017-35


after
samadhi

                     without a sound

a quick note

                     grass fills

to remember
to buy carrots

                     the lawn

efter
samadhi

                    uden en lyd

et raskt notat

                    fylder græsset

om at huske
at købe gulerødder

                    plænen

2017-34


there’s the ears again

                                   in a made up village

full

                                   made up people

of sound

                                   pretend they’re trees
der er ørerne igen

                               i en fantasilandsby

fulde

                              lader fantasimennesker
                              som om

af lyd

                              de er træer

Tuesday, 27 June 2017

2017-33


Om Puurnnam-Adah
Puurnnam-Idam ...

                               just one
                               tiny wire breaks

oh, look

                              and music
                              becomes

a ladybird!

                              inaudible
Om Puurnnam-Adah
Puurnnam-Idam ...

                             blot én
                             lille ledning
                             der knækker

nej, se

                             og musikken

en mariehøne!

                             bli’r
                             uhørlig*Om Puurnnam-Adah Puurnnam-Idam:
Om, That (Outer World) is Purna (Full with Divine Consciousness);
This (Inner World) is also Purna (Full with Divine Consciousness)
(Isa Upanishad)

Friday, 9 June 2017

2017-32


I light
a cigar

                      just before
                      awakening

and the swifts

                      jellyfish
                      are born

return

                     in my eyes

jeg tænder
en cigar

                        lige før
                        jeg vågner

og mursejlerne

                       fødes vandmænd

vender hjem

                       i mine øjne

Wednesday, 7 June 2017

2017-31

a man
goes into the wilderness
”alone”

                                       face it

the ” ”
means

                                      we are

he's got
a tv crew
tagging
along

                                       space creatures

en mand
går ud i vildmarken
”alene”

                                       se det i øjnene

” ”
betyder

                                       vi er

at han har
et tv hold
med sig

                                      rumvæsner
'