Monday, 5 February 2018

2018-02

old time stereo when left was left and right right and your brain balanced the two

effortlessly

                     perhaps

dust falls
on dust

                     just
                     a rumour

till
Paris
appears

                      snowdrops

.

gammeldags stereo hvor venstre var venstre og højre højre og din hjerne balancerede de to


uden
anstrengelse

                        måske

støv
falder
på støv

                        kun
                        et rygte

til Paris
viser sig

                       vintergækker

Sunday, 4 February 2018

2018-01


Wintermüdigkeit just a word I made up for the season


flu

                  at least
                  there’s the sensation

just
to remind
us

                   of cold water
                   running down

we’re
nature

                    your
                    esophagus*


Wintermüdigkeit blot et ord jeg fandt på til årstiden


influenza

                     i det mindste
                     er der fornemmelsen

bare for
at minde os
om

                     af koldt vand
                     der løber gennem

vi er
natur

                     dit spiserør

Wednesday, 27 December 2017

2017-68


after
the Birth

                      sporadic fireworks

silence

                      sporadic 
                      (and automatic)
                      flashes
                      between synapses

pierced

                     gives me
                     the faint
                     impression

and
healed

                     you could
                     turn into a fish

by rain

                     the moment
                     I touch you             ....*....


efter
Fødslen

                    sporadisk fyrværkeri

stilhed

                    sporadiske
                    (og automatiske)
                    lyn mellem synapser

gennemboret

                     gi'r mig
                     det svage
                     indtryk

og helbredt

                      at du ku'
                      forvandles
                      til en fisk

af regn
                      i det øjeblik
                      jeg rører dig

Friday, 15 December 2017

2017-66

a questioning
into
the unlimited …

                              winter

ooh, look!

                              darkness
                                            so

jackdaws!

                              lid


en spørgen
ind til
det ubegrænsede …

                                vinter
                                          m

åh, se!

                                ørke

alliker!

                                solidt

Sunday, 10 December 2017

2017-65as
if
it
was


There’s a bit of movement in the huge vine that covers the back of the neighbouring house.

once
I’ve
picked
my
nose
day

I’m not sure it actually means anything.

I
cannot
unpick
it
lightNOW
I’m
enligtened?


*


som
om
det
var


Der er en smule bevægelse i den store efeu, der dækker bagsiden af nabohuset.

når
først
jeg
har
pillet
næse
dags

Jeg er ikke klar over, om det betyder noget.

kan
jeg
ikke
upille
den


lys
er
jeg
oplyst
nu?

Tuesday, 5 December 2017

2017-64


plop
plop

                   and when
                   the fog lifts

two
pills
into
the water

                   the houses
                   are rebuilt

and the day
begins

                   exactly
                   how they were


plop
plop

                  og når
                  tågen letter

to
piller
ned
i vandet

                   genopbygges
                   husene

og dagen
begynder

                   præcis
                  som de var

Monday, 4 December 2017

2017-63

the sizzling
of effervescent pills

»You're darkness!«
»No, you're darkness!«
just
enough
in dualism
to my neck
I'm glad
to break
the silenceboth my socks
fit both feet


en hvislen
af brusetabletter»DU er mørke!«
»Nej, DU er mørke!«
akkurat
noki dualisme
til halsen
er jeg
glad for
til at bryde
stilhedenat begge mine strømper
passer begge
fødder

Friday, 1 December 2017

2017-62if it won’t
do it
by itself
It’s one of those days where I
find only a limited comfort in that the Celsius 0 degrees are 273 and a bit more than absolute zero

the Dipper?
I’ll
fold
a ship


and that I’m not depending on a sundial to measure time.

yea
it’s
still
unaffected
from
darkness


Outside an owl hoots and the first
Christmas party of the year kicks off at the inn across the road with underpaid waitresses dressed as nisser – that’s a kind of Scandinavian elves.


by
Corcovado ...

hvis det ikke
vil gøre det
af sig selv


Det er én af de dage, hvor jeg kun finder ringe trøst i, at 0 grader Celsius er 273 og en smule mere end det absolutte nulpunkt


Karlsvognen?
vil jeg
folde
et skib


og at jeg ikke er afhængig af et solur
for at måle tiden.


ja
den
er
stadig
upåvirket
af
mørket


Udenfor tuder en ugle og den første julefrokost er ved at gå i gang på kroen overfor med underbetalte tjenere klædt ud som nisser.


af
Corovado ...

Tuesday, 28 November 2017

2017-61


perhaps
November

                          I often step out on the landing
                          before going to bed to say
                          goodnight to the stars even if the
                          clouds and the rain do their best
                          to hide them.

is when
when we
live

                          In that case I say goodnight to them
                          and ask them to pass it on further
                          upwards.

in
a giant’s
pocket?

                          But enough about me. I stuck two feathers
                          into an apple. Now, let’s see if it can fly....måske
er november

                          Jeg går ofte ud på afsatsen, før jeg går i seng,
                          for at sige godnat til stjernerne selv om regnen
                          og skyerne gør deres bedste for at skjule dem.

den tid
vi bor

                          I sådanne tilfælde siger jeg godnat til dem
                          og beder dem viderebringe min hilsen.

i
en jættes
lomme?

                          Men nok om mig. Jeg stak to fjer i et æble.
                          Skal vi så se, om det kan flyve?