Friday, 17 November 2017

(without number / uden nummer) 17.10 2017


moi
he
says

                    a
                    view to the sun

not
as
in
”me”

                    we
                    in the cloud cave

but
as
he
doesn’t
know

                    feel threatened:

the tiny
god
of
pre
snow

                    no
                    excuse not
                    to go outmoi
siger
han

                    et
                    kig til solen

ikke
som
i
”mig”

                    vi
                    i skygrotten

men
som
i
han
ikke
ved

                     føler os
                     truede:

den
lille
før
snes
gud

                    ingen undskyldning
                    for ikke at gå ud

Tuesday, 14 November 2017

2017-60

fogs
unto
ourselves
and each
other

                    in a dark
                    November

7.6
billion

                    the light

centres
the
uni
verse

                    of the
                     MilesTranetåger
for
os selv
og hin
anden

                     i en mørk
                     november

7,6
milliarder

                     lyset

centre
af uni
verset

                     fra
                       MilesTraneinspired by a haiku by Michael Rehling

Tuesday, 17 October 2017

2017-57


to
pocket
it

                  perhaps

or
not

                  a mustard seed

autumn
wind

                  in the rubble
                  that was Raqqa


at
putte
den i lommen

                   måske

eller
ej

                   et sennepsfrø

efterårsvinden

                   i murbrokkerne
                   der var Raqqa

Tuesday, 10 October 2017

2017-56


dusk
as solid
as dusk
is

                  October
                  or not


fills

                  the crow’s

the window

                  the crow
tusmørke
så solidt
som tusmørke
er

                  oktober
                  eller ej

fylder

                  kragen er

vinduet

                  kragen

Saturday, 7 October 2017

2017-55


the talk
of the rain

                       now that
                       the cough is gone

is

                       all is silent

the talk
of the rain

                       all

is

                       a

is

                       l

is

                       l

regnens
tale

                        nu
                        hvor hosten
                        er væk

er

                         er alt stille

tale
om regn

                         alt

er

                         a

er

                         l

er

                         t

Wednesday, 27 September 2017

2017-54


re

                autumn

treat

                you
                could

treat

                say

&
leaffall

               that
re

               efterår

træte

               det ku’

træet

               man

&
løvfald

               kalde
               det

Tuesday, 26 September 2017

2017-53


yes

                dismantling
                the wordy
                part

in
rattling
of leaves

                you end up

too

               with:ja

               afmonterende
               den ordrige
               del

også

               ender du op

i raslen
af blade

               med:

Monday, 25 September 2017

2017-52


the
essence:

                a still

hush

               darker
               green

see

               before
               yellow

essensen:

               en stadigt

shh

               mørkere
               grøn

se

               før
               gult