Tuesday, 23 August 2016

351


blah
and
eh

                some
                times

for this
or that

                 full
                 of clouds

I can't
fat
hom

                 or swallows

the idea
behind

                 the sky
                 my headbla
og
øh

                  nogle
                  gange

for
dette
og hint

                  fuld
                  af skyer

jeg ikke
be
griber

                   eller svaler

ideen
med

                   himlen
                   mit hoved

Monday, 8 August 2016

350

not counting
the generations

                                for a short visit

from sea

                                I pack

to sudden rain

                                the flight of swallows

or cold
sweat

                                and my remaining

water's
water

                                 teethuden at tælle
generationerne

                               for et kort besøg

fra hav

                               pakker jeg

til pludselig regn

                               svalers flugt

eller kold
sved

                               og mine resterende

er vand
vand

                                tænder

Wednesday, 3 August 2016

349

this I have

                          after all

a silence

                          it's not broken

and a sound
to get there

                           the rain


dette har jeg

                          trods alt

en stilhed

                          er den ikke
                          ødelagt

og en lyd
til at komme
dertil

                           regnen

Monday, 18 July 2016

348home-
or streetless

                        when the tinnitus subsides

the rain

                         OM takes over ...

's the rain

                         or is the fridge?hjem-
eller gadeløs

                           når tinnitussen aftager

regnen

                           tager OM over ...

er regnen

                           eller er det
                           køleskabet?

Sunday, 3 July 2016

347

there's the sound
of it

                            in cloud
                            mathematics

and its
falling

                            1 +1

summer
rain

                            is 1

der er lyden
af den

                            i skymatematik

og af dens
falden

                            er 1+1

sommer
regnen

                            1Tuesday, 28 June 2016

346

giving
thanks
to the rain

                      she
                      decides
                      I'm old

it makes
me feel

                      my granddaughter
                            as she plays

solid
again

                       with the white hairs
                       in my beard


siger
tak
til regnen

                       hun
                       beslutter
                       at jeg er gammel


den får mig
til at føle mig

                       mit barnebarn
                       mens hun leger

solid
igen

                       med de hvide hår
                       i mit skægSunday, 26 June 2016

345

didn't know
u could make it
like that

                           it's a simple

air as heavy

                           language

as darkness

                           stick stuck starvidste ikke
man ku' lave den
sådan

                            det' et enkelt

luft så tung

                            sprog

som mørke

                            sten saks stjerne

Tuesday, 21 June 2016

344

when did
Mike Jardine die?

                             debating
                             the reality
                             of a peony

is fictional crime
still a pest

                             the fly and I

in Scotland?

                             waiting for the heatwave


hvornår døde
Mike Jardine?

                             debaterende
                             en pæons
                             virkelighed

er imaginær
kriminalitet
stadig en plage

                              fluen og jeg

i Skotland?

                              venter vi på hedebølgen

Sunday, 19 June 2016

343

if

                  under
                  lining

you
and the peony
are real

                  silence

you see
it

                  rain


hvis

                   under
                   streger

du
og pæonen
er virkelige

                   stilheden

ser du
den

                   regn

Saturday, 18 June 2016

342

while
waiting
for it
to begin

                       after all

my teeth

                       a peony
                       does

leave me

                       what peonies
                       do
mens
jeg venter
på at det
skal begynde

                         når alt kommer til alt

forlader

                         gør en pæon

mine tænder
mig

                          hvad pæoner
                          gør