Thursday, 20 October 2016

361


for
the time
being

                   Aleppo

                   if u could
                   only say

the wind

                   what happens
                   on tv

seems
endless

                    stays
                    on tv


for
tiden

                   Aleppo

                   hvis man bare
                   ku' sige

synes
vinden

                    det, er sker
                    i fjernsynet

endeløs
                    forbliver
                    i fjernsynet

Sunday, 16 October 2016

360


mid
October

                     down
                     to a whisper

and I'm
back

                     the wind rests

on the dark side
of the sun

                     on a Sunday
midt
oktober

                     dæmpet
                     til en hvisken

og jeg er
tilbage

                     hviler vinden

på den mørke
side af solen

                      på en søndag

Saturday, 15 October 2016

359


home
again

                  in the field
                  of crows

the rain
is

                  night is born

where
I left it

                  in the deepest
                  furrow

hjemme
igen

                  kragemarken

regnen
er

                  fødes natten

hvor jeg
efterlod den

                  i den dybeste
                  plovfure

Saturday, 1 October 2016

358


coming
home

                       Be still and ...

I make
a turn

                       it rains

before the road
does

                        from the cloud
                        of unknowing

hjemkomst

                         Vær stille og ...

jeg drejer

                         det regner

før vejen
gør det

                        fra uvidenhedens
                        sky

Friday, 30 September 2016

357


a dark
foreboding
comes true

                       returning from
                       the laundromat


the first day

                        just to discover

of socks

                        the world
                        is still dysfunctional
en mørk
forudanelse
bli'r virk'lig

                        kommer hjem
                        fra vaskeriet

den første dag

                        blot for at opdage

med sokker

                        at verden stadig
                        er dysfunktionel

Thursday, 29 September 2016

356


oh
there
it
is

                   as the trees
                   fall asleep

the
rain

                   the church

and
the sound
of it

                    becomes
                    visible


åh
der
er
den

                    mens træerne
                    falder i søvn

regnen

                    bliver kirken

og
lyden
af den

                    synlig

Wednesday, 28 September 2016

355


she points

                    on the North side
                    of the house

there's
pain

                     too

there's
fall

                     crowshun peger

                      på nordsiden
                      af huset

dér
er smerte

                       også

dér
er efteråret

                       krager

Wednesday, 21 September 2016

354

taking it

                       chopping up

for granted

                        the blackbird's
                        morning song

Earth's
gravitational
pull

                         pneumatic drill

and
doubt


tager den
for givet

                           hakker

Jordens

                          solsortens morgensang
                          i stykker

tiltrækning

                          tryklufthammer

og
tvivl

Wednesday, 14 September 2016

353

the city

                     of all the things
                     that can swallow us

let's
tear it open

                      houses
                      are probably

when
it sleeps

                      the lesser
                      evils

byen

                       af alle de ting
                       der kan sluge os

lad os flå
den åben

                        er huse
                        sandsynligvis

når
den sover

                        de mindste
                        onder